Xuất nhập khẩu nông sản

Xuất nhập khẩu nông sản

xuất khẩu nông sản, nông sản,

Không chỉ sản xuất và chế biến nông sản, Sao Khuê SG còn sở hữu đôi ngũ đại lý thu mua rộng lớn, chuyên phân loại và xuất nhập khẩu nông sản trực tiếp hoặc thực hiện dịch vụ uỷ thác, khai báo hải quan và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.