Trái cây sau thu hoạch được sử dụng làm thực phẩm tươi, làm mứt hay là nguyên liệu cho các món ăn quốc tế đa dạng sẽ được chúng tôi xử lý sơ chế rồi đưa vào cấp đông, rút chân không để xuất khẩu hoặc đưa ra thị trường.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.